הקשב"ה

הקשב"ה (היוזמה לקידום שילוב והנגשה – לילדים ובוגרים עם אוטיזם). הוא מיזם הפועל להנגשת עסקים ושירותים במרחב הציבורי בהיבטי הסביבה הפיזית והחברתית.
מטרתנו היא להביא להשתתפות מלאה של אנשים עם אוטיזם ומשפחותיהם בחיי החברה ובקהילה, במקומות הבילוי בעיר ובמוסדותיו, ככל אדם ומשפחה אחרת.
איך אנחנו עושים את זה?
חשיפה והנגשת מידע למשפחות, אודות העסקים והשירותים שמונגשים לאנשים על הרצף.
הקמת מנוע חיפוש בו ניתן לאתר את העסקים הנגישים לאנשים עם אוטיזם.
יצירת תו תקן הכולל קריטריונים להנגשת עסק או שירות עבור אנשים עם אוטיזם ומשפחותיהם.
יצירת שיתופי פעולה עם עסקים קיימים אשר כבר כעת מציעים שירות מונגש ופרסומם.
גיוס עסקים חדשים ומתן סיוע, הדרכה וסדנאות בתהליך הנגשת העסק.

050-222-7268

hakshava.initiative@gmail.com

Facebook

Instagram