ארץעיר - קצת רקע

ארגון ארץעיר מהווה פלטפורמה מקצועית, ארגונית וכלכלית המאפשרת ומעודדת השפעת תושבים על המרחב שלהם במטרה ליצור ערים שטוב לחיות בהן.
אנחנו דוגלים בתפיסת עולם קהילתית הגורסת כי שינויים חברתיים עמוקים וארוכי-טווח בערים דורשים עבודה רב מגזרית מקומית, אזורית וארצית.
לצד עבודה עם קהילות מקומיות שמתאגדות ביחד ובונות תשתיות קהילתיות בערים, אנחנו עובדים עם מגוון שותפים ומובילים התערבויות אשר יוצרות שפה משותפת, מטרות משותפות ואיגום משאבים בין כלל בעלי העניין.
ערך ליבה מרכזי בפעילות של ארץעיר הינו להוות פלטפורמה לקהילות עירוניות מקומיות לצמוח מלמטה, עם תיווך והנגשה של כלים ופרקטיקות בבינוי קהילה.

הניסיון שלנו

במהלך 25 השנים האחרונות צברנו ניסיון רב בעבודה עם התארגנויות שטח ויוזמות מקומיות תוך יצירה של רשת קהילות ורשת יזמים חברתיים שמקבלות פלטפורמה לצמיחה  והגברת האימפקט העירוני.
לצד זאת, במהלך השנים ליווינו רשויות וגופים ממשלתיים בהטמעת מערכות קהילתיות השתתפותיות ויצירה משותפת של דפוסי חשיבה חדשניים בכל הנוגע ליזמות קהילתית, בדגש על החיבוריות לערכי העשייה של תושבים ותושבות וההבנה הפשוטה כי ערים קהילתיות הן ערים שטוב יותר לחיות בהן.

הצוות שלנו

נועה כהן

מעין בורק

בן מורג

קרן בן-דור

מלווה קהילות ויוזמות קהילתיות
מזה 18 שנה.
מאמינה שקהילתיות יכולה וצריכה להיות אקטיביסטית.

מלווה קהילות ויוזמות קהילתיות
מזה 18 שנה.
מאמינה שקהילתיות יכולה וצריכה להיות אקטיביסטית.

מלווה קהילות ויוזמות קהילתיות
מזה 18 שנה.
מאמינה שקהילתיות יכולה וצריכה להיות אקטיביסטית.

מלווה קהילות ויוזמות קהילתיות
מזה 18 שנה.
מאמינה שקהילתיות יכולה וצריכה להיות אקטיביסטית.

ענבל שלוסברג סלע

דנה פרדימן

עומרי גייגר

מלווה קהילות ויוזמות קהילתיות
מזה 18 שנה.
מאמינה שקהילתיות יכולה וצריכה להיות אקטיביסטית.

מלווה קהילות ויוזמות קהילתיות
מזה 18 שנה.
מאמינה שקהילתיות יכולה וצריכה להיות אקטיביסטית.

מלווה קהילות ויוזמות קהילתיות
מזה 18 שנה.
מאמינה שקהילתיות יכולה וצריכה להיות אקטיביסטית.

המוצרים שלנו

הרצאות

סדנאות

קומבינציות

ליווי בהרכבה עצמית

משך סדנה היא כשלוש שעות וחצי כל אחת, מבוססות על ידע וכלים מקצועיים עם התמקדות בתוצר קהילתי מוגדר. השיח במהלך הסדנה היברידי ומשלב תיאור מקרה מתוך הקבוצה הקיימת.

משך סדנה היא כשלוש שעות וחצי כל אחת, מבוססות על ידע וכלים מקצועיים עם התמקדות בתוצר קהילתי מוגדר. השיח במהלך הסדנה היברידי ומשלב תיאור מקרה מתוך הקבוצה הקיימת.

סדרות מפגשים (4 מפגשים) המכילות מספר נושאים הקשורים לנושא גג- כולל בתוכו הרצאות, סדנה וסיור

תהליכי ליווי אד-הוק המותאמים אישית לארגון /קהילה והצרכים האישיים שלה. תהליך הליווי מוגדר מראש במשותף מרמת התכנים ועד מספר מפגשים, משך המפגשים והתוצר הרצוי.