למה קהילה?

"לעולם אל תטילו ספק בכך שקבוצה קטנה של אזרחים מודאגים ואכפתיים יכולה לשנות את העולם; זה הדבר היחיד שאי פעם הביא לשינוי".

מרגרט מיד

מהי קהילה?

כהגדרה בסיסית, קהילה היא ציבור בעל עניין משותף. ניתן להגדיר קהילה (מהשורש ק.ה.ל) כקבוצה מאורגנת של אנשים, המתגוררת באזור או בישוב מסוים, נהנית מאוטונומיה פוליטית מוגבלת, ומקיימת בתוכה מוסדות שונים (חברתיים, תרבותיים, כלכליים). בין חברי הקהילה מתקיימת מידה של תלות הדדית Lindeman, 1921).
כדי להבין איך נוצרת התארגנות דינאמית של אנשים הרואים במאפיין הייחודי המשותף להם בסיס לסולידאריות ופעולה משותפת, אפשר לנסות להתחיל בשאלה- על אילו צרכים הקהילה עונה?

הצורך בשייכות

תחושת שייכות הנה אחד הצרכים הבסיסיים של האדם, ומהווה תנאי למימוש עצמי. החיים המודרניים, המבוססים בין השאר על עירוניות הולכת וגדלה, הרחיקו מהאדם ומהמשפחה הגרעינית את מעגלי התמיכה המסורתיים של המשפחה המורחבת והקהילה המגובשת.

הקהילה מסוגלת לתת מענה לתחושת הניכור והבדידות שיש בחיים העירוניים והיא מהווה מסגרת מחבקת אך לא חונקת. מקום של בחירה, סולידריות ותמיכה. הקהילה מספקת לצעירים מעגל חברים קרוב ונגיש – מעין משפחה מורחבת שבוחרים בה – ועונה על צורך בסיסי בתחושת שייכות לקבוצה ולמקום וכן מסייעת בפיתוח רשת קשרים בתחומי התעסוקה, התרבות ועוד.

הצורך בזהות

זהות אישית היא האופן בוא האדם תופס את עצמו, ואת האופן בו החברה סביבו תופסת אותו.

זהות קהילתית מתייחסת לתפיסה העצמית של הקהילה את עצמה, ולאופן בו החברה סביבה תופסת אותה, וקיים קשר הדוק בין יכולת הפרט לפתח זהות אישית מגובשת לבין זהות הקהילה שהוא חלק ממנה.

הזהות הקהילתית מבוססת על סיפור מכונן, או נראטיב מעצב, שדרכו הקהילה מגדירה את מהותה וייחודיותה והיא באה לידי ביטוי באמצעות אמנה חברתית, מערכת ערכים, אירועים, ריטואלים וסמלים משותפים.

הצורך במשמעות

משמעות הנה תחושת הערך העצמי של היחיד ותחושת ייחודיותו. תחושת הערך העצמי מבוססת על הידיעה של היחיד כי עצם נוכחותו בעולם משנה ומשפיעה על יחידים אחרים. להיות משמעותי פירושו לגלות מודעות לערך העצמי וליכולת העצמית להשפיע על אחרים, או להיות שותף ולחולל שינוי כלשהו ביחד עם אחרים.

הקהילה יוצרת עבור היחיד הזדמנויות התנדבותיות להמחיש את היותו בעל ערך ולהפעיל את הכישורים האישיים שלו. מעבר לכך, הקהילה מעניקה תחושת משמעות דרך עבודה עם שותפים והיכרות עמוקה איתם. היא יוצרת מאגר של אנשים שזמינים להיות שותפים ומוכנים לאפשר לחבריהם לפעול בשמם, וכך היחיד מקבל כח גדול יותר לחולל שינוי.

קהילות מעורבות חברתית

קהילות מעורבות חברתית הנן התופעה החדשה ביותר בנוף הקהילתיות המתחדשת. מדובר בהתארגנויות ספונטניות של צעירים לחיים במבנה קהילתי לצד עשייה חברתית התנדבותית תוך התמקדות במרקם החיים העירוני. חלק מהקהילות הללו מתבססות על בני ובנות המקום, חלקן על תושבים צעירים המגיעים מן החוץ וחלקן על שילוב בין השניים.

המניע המרכזי להקמת קהילות כאלו הנו רצון להתגבר על הבדידות והניכור שבחיים הפוסט-מודרניים. זאת לצד מוטיבציה להשפיע על החברה הסובבת באופן משמעותי יחד עם שותפים לדרך. מאפייני האתגר הזה אינם ייחודיים לישראל והם הולכים ונהיים רווחים יותר ויותר בעולם המערבי בקרב מה שזכה לכינוי "דור ה-Y", ובכל העולם מחפשים הן הצעירים והן הרשויות העוסקות בעניינם פתרונות ומודלים שיתנו מצד אחד מענה לבדידות ולניכור במרחב העירוני הפוסט-מודרני, ומצד שני לשאיפה הטמונה בצעירים להשפיע לשנות באופן מקומי מתוך חיבור לשיח וחשיבה עולמיים. הקהילות המעורבות חברתית מנסות לתת מענה לאתגר זה, ואנחנו בארץעיר מלווים קהילות המעוניינות לחולל שינוי בר- קיימא בעיר בה הן חיות.