שותפים

אנחנו, בארץעיר, מאמינים בשותפויות, ורואים בהן הזדמנות יקרת ערך. זאת מתוך הבנה שיחד, מתוך חיבור של פסיפס הזהויות ומכפילי הכח של כל ארגון, ניתן להשיג הרבה יותר לטובת הערים בישראל. על כן הפרויקטים שלנו מערבים שותפים רבים, מקומיים וארציים, שיחד מחוללים את השינוי החברתי בעיר.  
השותפים שלנו כוללים משרדים ממשלתיים, חברות מסחריות, תורמים פרטיים ועמותות, אשר הפעילות הרבה שלנו מתאפשרת בזכותם.