תכניות קהילה

אנחנו, בארץעיר, פועלים בשיתוף פעולה עם ארגונים שונים ליצירת תכניות קהילתיות. באמצעות הניסיון שרכשנו, אנחנו מעניקים ליוי מקצועי לתכניות קהילתיות שונות ברחבי הארץ ואפילו התפוצות.

הליווי שלנו מתבסס על אמונה שהכוחות המקומיים הפועלים בשטח מביאים את הידע האותנטי והחיבור לקהילה, והכלים שאנו מעניקים לתכניות אלו הן מעין "עין חיצונית" בניהול אורחות החיים המשותפים וניהול הקהילה.

הסוגיות המקצועיות נוגעות למעורבות חברתית-אזרחית, לליווי צוותי הנהגה ובעלי תפקידים, להנחיית תהליכים שונים בקהילה, להתאמת אורחות החיים לצרכים המשתנים של חברי הקהילה, לבניית מנגנונים לקבלת החלטות משותפות ועוד.