אלחרומי

מטרת המיזם לפתח אנרגיה סולארית ואנרגיה מתחדשת בחברה הבדואית. אנו מאמינים כי אנרגיות מתחדשות יכולות לשמש להעצמה כלכלית וחברתית של קהילות בנגב, ליצור שיתופי פעולה משמעותיים בין אוכלוסיות ומגזרים ולתרום למאבק נגד שינוי האקלים.
מטרות המיזם:
1. לאפשר הקמת שדות סולאריים על אדמות בבעלות בדואים על-ידי הסרת חסמים ורתימת משרדי ממשלה וגורמים נוספים למימוש הפוטנציאל באדמות הנגב.
2. למצוא פתרונות טכנולוגיים וכלכליים שיאפשרו אספקת חשמל ותשתיות למוסדות ציבור מנותקי רשת בחברה הבדואית.

054-449-2038

alharumisolar@gmail.com