בריאות

בשנת 2022 זכינו להיות הארגון המפעיל בנגב של תכנית העתודה הרפואית – תכנית "אילנות מנהיגות רפואית בנגב". התוכנית היא אבן דרך מרכזית במהלך צכנון כוח האדם האסטרטגי שמוביל משרד הבריאות להגדלת כוח האדם הרפואי ואיכותו בנגב. של התכנית האסטרטגית של משרד הבריאות להגדלת כוח האדם הרפואי ואיכותו בנגב. 
ארגון ארץעיר נבחר להפעיל את התוכנית יחד עם מנהלת התוכנית, הגב' תמר שימי. ניסיוננו הרב בהובלת שותפויות, היכרותו עם הנגב ורשת השותפים בו יחד עם הידע שאנו מביאים בבינוי קהילה ובליווי יזמים חברתיים יסייעו לנו להוביל את התהליך בהצלחה. אנו מאמינים כי הצוערות והצוערים בתוכנית יתרמו רבות לפיתוח הנגב ולרפואה מצוינת בו ויהיו סוכני שינוי לשיפור איכות החיים בנגב בבריאות ובכלל. 

מרכיבי

התוכנית

מרכיבי

התוכנית

7 מחזורי פעילות

לתוכנית מתקבלים 30 צוערים חדשים בשנה 

ליווי אישי וקבוצתי

הצוערים שנבחרו לתוכנית מקבלים ליווי לאורך כל תקופת ההכשרה.

תוכנית העשרה מלווה

הצוערים מקבלים הכשרה חוץ אקדמאית שנועדה לגבש אותם כקבוצת מנהיגות ממלכתית, ערכית ומקצועית – סוכני השינוי לעתיד הרפואה בנגב. 

מלגת קיום

התוכנית מעניקה לצוערים מלגת קיום לאורך כל תקופת הלימודים.

מימון לימודי הרפואה

ההשתתפות בתוכנית מזכה את הצוערים במימון מלא של לימודי הרפואה.

מחויבות לעבודה בנגב

הצוערים משתלבים בשירותי הרפואה בנגב למשך 7 שנים עם סיום לימודיהם.

מחזור א'

תוכנית אילנות

מחזור א'

תוכנית אילנות

שותפים

בתוכנית

שותפים

בתוכנית