את חברים בטבע – העצמה קהילתית (ע"ר) הקימו בשנת 2005 מספר צעירים העוסקים ברב-תרבותיות וזהות, בתחומי הקהילה, הנוער בסיכון, והחינוך הבלתי פורמלי. בין חברי העמותה יוצאי אתיופיה, ישראלים וותיקים, דתיים, וחילונים; כולם יודעים מניסיונם שהנוער יכול להצליח, ומחויבים לאידיאולוגיה של חיזוק הזהות העצמית בדרך של כבוד לתרבות המוצא.

המטרות העיקריות של חברים בטבע הן פיתוח מנהיגות צעירה ויוזמת; פיתוח חברה אזרחית הלוקחת אחריות פעילה ביישוב; הגעה למיצוי הפוטנציאל האישי של כל משתתף, בדרך של שיפור הזהות העצמית; חיזוק התא המשפחתי; קירוב בין מגזרי אוכלוסייה שונים ויצירת אווירת סובלנות; הפניית בני נוער במצבי סיכון למסגרת אטרקטיבית, לשם מניעת ונדליזם, שוטטות וכד'; הגדלת שיעור המתנדבים (כגון מד"צים, מתגייסים לצה"ל, מצטרפים לשירות לאומי, ובוגרים); חינוך לרב-תרבותיות ופלורליזם; וחיזוק הקשר אל הארץ.

חברים בטבע מפעילה תכניות לבני נוער בסיכון, בדגש על ישראלים יוצאי אתיופיה, ומעניקה להם ולמשפחותיהם תחושת שייכות, זהות מגובשת, מטרה ואתגר; ובונה ומעצימה קהילות המודעות לזהותן, ומנהלות תכניות אלה כתכניות קבועות ובנות-קיימא.

בשנת 2019 עמותת "חברים בטבע", אותה מובילים ישראלים יוצאי אתיופיה שבחרו לעשות שינוי בשכונות, השתלבה כמחלקה עצמאית במסגרת "ארץעיר" יחד עם התכניות והגרעינים שהיא מפעילה. עובדי חברים בטבע הפכו כולם להיות עובדי ארץעיר. חברי הגרעינים של חברים בטבע ממשיכים לגור בשכונות, להחליט לגבי התכניות הפועלות בכל שכונה, מתנדבים בהם ומקיימים בקרה שוטפת בשטח בפועל.