שם הקהילה: ירוק בעיר
עיר: חריש
מספר חברים בקהילה: 40
תחומי פעילות: קיימות

"ירוק בעיר" היא קהילה של א/נשים, זוגות ומשפחות, שהתאגדו יחד לגור בעיר חריש בבניין משותף ומקדמים נושאים של קיימות עירונית.
חזון הקהילה הוא יצירת מודל לחיים עירוניים בני קיימא, שמבוססים על תקשורת מכבדת, יצירת אמון בין בני אדם לסביבה וביסוס שיתופי פעולה בין הרשות לבין התושבים.

Asset 272
שעות פעילות
Asset 208
מספר חברים
Asset 204
מוטבי פעילות
Asset 197
משתתפים באירועים קהילתיים

פרוייקטים:
חברי הקהילה פועלים בכמה מישורים בתחום הסביבה, הקהילה והכלכלה המקומית בעיר, לשם כך גם הקימו את עמותת "עיר סביבה".

  • יצירת מודל לחיים משותפים בעיר בבניין בעל מרחבים קהילתיים, שיאפשרו חיי קהילה מגוונים, תוססים ומקדמים את ערכי הקיימות.
  • טיפוח מודעות לנושאי סביבה וקהילה בקרב תושבי העיר, על מנת לרתום פעילים לעשייה שתקדם חיים בני קיימא ותרבות מקומית.
  • קידום תכנון עירוני בר קיימא בייעוץ ושיתוף פעולה עם הרשות המקומית.

צרו קשר עם קהילת ירוק בעיר