שם היזם: ניר אמיתי
שם המיזם: חוות רימון
עירלהב
תחום: נוער בסיכון, חקלאות, תיירות, סביבה

חוות רימון

"חוות רימון", הנמצאת בפריפריה הגאוגרפית הדרומית (סמוך ליער להב), מבקשת לתת מענה ייחודי לבני נוער במצבי סיכון, המגיעים מערים וישובים בדרום הארץ.

פרויקט "חוות רימון", עניינו יצירת מענה יומי ייחודי לבני ובנות נוער בגילאי 15-18 במרחב דרום, אשר מתמודדים עם קשיי הסתגלות מרובים במכלול תחומי החיים. אותם בני נוער מוצאים עצמם חיים בשוליים החברתיים לצד התפתחות של התנהגות מנוכרת ועוינת.

בחוות רימון, הפרוסה על פני עשרות דונמים של יער מאכל,ישנם חקלאות יערנית, כרם זיתים, כרם ענבים וערוגות ירק גדולות, בני הנוער עוסקים בעבודה חקלאית-יצרנית במרחב של סביבה טיפולית.

דרך החווה בני הנוער מקיימים מערכות של קשרים מיטיבים עם אנשי צוות מנוסים הן מתחום החקלאות והן מתחום הטיפול, בשילוב שיח העוסק בצמיחה ובמעגל החיים. הפעילות החקלאית מהווה אתגר, מעוררת עניין ויש בה יצירה של ממש. באמצעותה חווים בני הנוער חווית הצלחה בביצוע – תוצרת חקלאית מגוונת, תחושת ערך עצמי, שליטה ותקווה.

בנוסף, בני הנוער מוכרים את תוצרת החווה ואת הגידולים אותם גידלו בשוק איכרים, ההכנסות משמשות לפעילות עבורם.

הפרויקט מציע מענה משולב הכולל התערבות ברמה הפרטנית, הקבוצתית והקהילתית, תוך שימת דגש על ליווי רגשי עם צוות מקצועי, והקניית מסוגלות והתנסות בניהול חיים בריאים ונורמטיביים. אלה קורים באמצעות סדנאות פיתוח אישי, חקלאות מקיימת, והכשרות מקצועיות כהכנה להשתלבות בחיים בטווח הקצר והארוך.