עירבאר שבע
תחום: פעוטות, חינוך, סביבה, קהילה

פעוטבע

פעוטבע הוא פעוטון הפועל בבאר שבע ומנוהל כקואופרטיב הורים. המשמעות היא שההורים של ילדי הגן הם בעלי הסמכות והאחריות על ניהולו בצורה דמוקרטית. הפעוטון הוקדם על ידי קהילת קמה, אותה קהילה שהקימה בשנת 2006 את עמותת ארץעיר. זו הייתה קבוצת הורים צעירים ששאפה לייצר מסגרת חינוכית קהילתית, המבוססת על ערכים של קיימות וקהילתיות. 

כיום פועלים בבאר שבע שני גני "פעוטבע", האחד בשכונות נחל בקע והשני בשכונת נחל עשן, וגן נוסף צפוי להיפתח בשנת הלימודים תשפ"ג.

 

הפעילות בגן מעניקה לילדים מסגרת המשלבת מעורבות הורים, קהילתיות, ערכי קיימות ותזונה בריאה. זאת, מתוך גישה חינוכית שמדגישה את החיבור לטבע, טיולים בסביבה וחקירתה, ומתוך כבוד לסקרנות הטבעית של הילדים. כמו כן, הגן משלב פעילות קהילתית של משפחות הגן תוך חיבור עם תושבי השכונה, וכך תורם לקידום חיבורים קהילתיים, בנוסף על קידום קיימות סביבתית בבאר שבע.