עובדים ביחד

עובדים ביחד הוא פרויקט לשילוב צעירים מהפריפריה בתעסוקה איכותית, ביוזמה משותפת של הפילנתרופיה וממשלת ישראל.
כ-12% מהצעירים במדינת ישראל, בגילאי 18-25, נדרשים להתמודד עם אתגרים רבים, בנוסף על האתגרים עמם מתמודד כל צעיר. צעירים אלו מאופיינים בהיעדר של השכלה, תמיכה ועורף כלכלי ורגשי, רשתות חברתיות תומכות, הכשרה או כישורים מתאימים. מצב זה פוגע ביכולתם להשתלב בעבודה ולהבטיח לעצמם חיים של עצמאות כלכלית ומיצוי הפוטנציאל הטמון בהם.

מטרת 'יוזמת עובדים ביחד' הינה שילוב צעירים בפריפריה בתעסוקה איכותית, הכוללת אופק קידום מקצועי, וכן גיבוש פרקטיקות מיטביות להתערבות להשגת מטרה זו. כל זאת  לצד מתן מענה רלוונטי לצרכי מעסיקים ולשוק התעסוקה המשתנה. היוזמה תתבסס על ארגונים הפועלים היום בתחום ליווי צעירים ובתחום התעסוקה ותעודד שיתופי פעולה בין מגזריים.

קהל היעד ליוזמה הנו צעירים בגילאי 18-25 במחוז הדרום, אשר אינם משולבים בעבודה איכותית ועונים על שניים מהתנאים הבאים:

  • השכלה: ללא 12 שנות לימוד או ללא תעודת בגרות מלאה/ תעודת מקצוע.
  • מיומנויות יסוד: שליטה נמוכה במיומנויות יסוד וכישורים תעסוקתיים.
  • עורף משפחתי: ללא תמיכה או עורף משפחתי במישור הכלכלי ו/או הרגשי.
  • מגורים: מתגוררים ביישוב המדורג באשכול סוציו-אקונומי 1-6.

על מנת להבטיח שיישום היוזמה יתבסס על ארגונים פעילים, על מקצועיותם ועשייתם הענפה, וכן על מנת לעודד שיתופי פעולה בין הארגונים, נבחרה עמותת ארץעיר כגוף מתכלל שיוביל את יישום היוזמה. ארץעיר תעבוד עם ארגונים המלווים צעירים בפריפריה, ארגוני תעסוקה, מעסיקים, גופי הכשרה מקצועית והשמה וכן רשויות מקומיות, מוסדות אקדמיה וגופים משפיעים בנגב. העבודה תתמקד ב:

  • קידום שיתופי פעולה אזוריים ובין מגזריים
  • תיאום בין גורמים
  • איגום משאבים
  • מקור ידע
  • אמצעי למימון פעילות

עמותת למרחב מנחה מקצועית את יישום יוזמת עובדים ביחד. וועדת היגוי, המשותפת לממשלת ישראל ולפילנתרופיה, מפקחת על יישומה.