חברים בטבע

'חברים בטבע' הוא מעגל קהילות של משפחות צעירות, של ישראלים יוצאי אתיופיה יחד עם ישראלים אחרים; אשר החליטו להתגורר בשכונות, להתגבש כקבוצות המודעות לזהותן, ולקחת בכל שכונה אחריות חברתית-חינוכית. חברי הגרעין בונים יחד חזון של "שכונה שטוב לחיות בה" עם תושבים מעורבים, ביטחון אישי, שוויון הזדמנויות ותחושות זהות ושייכות חזקות. יחד עם פעילים ושותפים נוספים הם מקדמים במרץ את מימוש החזון.

לקהילה יש תפקיד כפול: היא מתפקדת עבור חבריה כ"רשת ביטחון חברתית" המשמשת ללימוד, גיבוש, רישות חברתי-מקצועי ולתמיכה קהילתית; כמו כן, לקבוצה יש את הכוח ליצור שותפויות גם מחוץ לקהילה ולחבור לשיפור העיר בתחומי החינוך, התרבות ועוד. חברי הקהילה מהווים את ליבת העשייה ההתנדבותית בשכונות, ויחד מפעילים תכניות הן בתוך הקהילה עצמה והן בשכונה כולה.

בשנת 2018 הצטרפו קהילות 'חברים בטבע' לארגון ארץעיר, וכיום הן לא רק מלוות מקצועית ע"י הארגון אלא גם מקבלות פלטפורמה ארגונית לפעילותן ומשתייכות לרשת הקהילות הרחבה של ארץעיר.