מיזם הַקְהֵלרשת קהילות משימתיות בינלאומית

שותפים: משרד התפוצות, ארגון 'חזון'.

יהדות התפוצות עומדת בפני אתגר זהות עצום, ומיזם הקהל מבוסס על ההנחה שהקהילה הנה המרכיב השני בחשיבותו בזהות היהודית, אחרי המשפחה, והיא יכולה להוות עוגן ממשי של זהות, שייכות ומשמעות עבור חבריה. אלא שבימינו אחוז גבוה של צעירים אינו מזדהה עם המבנים והמוסדות של הקהילה המסורתית, ונדרשת חלופה רלבנטית של הצעירים, עבור הצעירים ועל-ידי הצעירים.

מטרת המיזם היא להקים וללוות רשת קהילות משימתיות בינלאומית, בהשראת תנועת הקהילות המשימתיות הישראלית, תוך הידוק הקשר בין הקהילות למדינת ישראל וחיזוק הזהות היהודית בקהילות יהודיות ברחבי העולם.

כיום חברות במיזם כ-110 קהילות מ-12 ארצות ו-4 יבשות. עד סוף שנת 2022 אנו מתעתדים להקים 140 קהילות ברחבי העולם, לקיים שלושה כנסים בינלאומיים, 12 סיורים בישראל ועוד שורה ארוכה של מפגשי למידה, כנסים אזוריים ומפגשי רישות. הַקְהֵל מהווה נקודת מפגש לצמיחת הדור הבא של ההנהגה הקהילתית בעולם היהודי, וחיבור בין חלקיה השונים.

אנחנו בארץעיר מלווים את המיזם באופן מקצועי. הליווי כולל תהליך בינוי קהילתי צמוד לכל הקהילות איתן אנו עובדים, באמצעות ביקורים בשטח ושיחות אינטרנטיות קבועות.