מיזם בני מקום

שותפים: פדרציית וושינגטון, קרן גנדיר, ג'וינט ישראל, קרן שח"ף, התאחדות מרכזי הצעירים

קרן העיזבונות של פדרציית וושינגטון, קרן גנדיר, ג'וינט ישראל וקרן שח"ף מבקשות לסייע בבניית קהילות של צעירים בני מקום במסגרת מרכזי הצעירים, מתוך אמונה כי בכוחם של קהילות צעירים ושל מרכזי הצעירים להוות מנופים לשינוי חברתי בישראל. קרנות אלה חברו להתאחדות מרכזי הצעירים על מנת להוביל יחד מיזם להקמת קהילות בני מקום במסגרת מרכזי הצעירים בישובי הפריפריה הגיאו-חברתית בישראל.

לקהילות בני מקום יש פוטנציאל להעמיק את תחושת השייכות והקשר של צעירים לישוב בו גדלו ואף לחזק את בחירתם להמשיך ולהתגורר בו. הקהילות מטפחות גישה פרו-אקטיבית של לקיחת אחריות לנעשה בקהילה ובישוב, מצמיחות מנהיגות מעורבת וצעירה בישובים ופועלות לקידום שינוי בישובים.

המיזם החל בשנת 2015 וכיום פועלות במסגרתו 12 קהילות בני מקוםֵ, מתוכן 6 מלוות מקצועית ע"י ארגון ארץעיר. במהלך 2019 אנו נערכים לשלב במיזם מספר קהילות בני מקום נוספות מרחבי הארץ.

אתם מובילים קהילת בני מקום וחושבים שחיבור למרכז הצעירים היישובי/האזורי יכול להיות מעניין?
דברו איתנו!

נועה noa@eretzir.org.il