קהילות משימתיות בחברה הבדואית

קהילות משימתיות בחברה הבדואית הינן צו- השעה בחברה הישראלית. אוכלוסייה זו סובלת ממידור חברתי בכל תחומי החיים- החינוך, התרבות, הכלכלה, הבריאות ועוד. מתוך אמונה בכוחה של קהילה לסלילת דרך ברת קיימא לחולל שינוי משמעותי בחברה הבדואית, בשנת 2017, במסגרת מיזם משותף של קרן שח"ף והרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, הוקמו שלוש קהילות משימתיות- בביר הדאג', שגב שלום ותל שבע.

כל קהילה עובדת סביב גרעין- ליבה של בין 5-10 חברים, וסביבו ישנו גרעין פעילים הנפגש באופן קבוע, ומונחה בעזרת מלווה מקצועית מטעם ארץעיר. הקהילה פועלת בתחום שבו היא רואה עצמה כמחוללת שינוי בר-קיימא ביישוב ומתחילה לעבוד בתחום זה.

ביר הדאג'   המת שבאב