Tov Tech

כיום, שוק העבודה נותן מענה מצומצם וחלקי ביותר לאתגרים השונים העומדים בפני אנשים עם מוגבלות. רז הדס וטליה אביחיל, מייסדי TovTech זיהו את הצורך בשטח והחליטו לפעול. TovTech הוא מיזם לשילוב מתמודדי נפש בתעשיית ההיי-טק הישראלית, בו מכשירים ומעסיקים מתמודדי נפש בתחום של דאטה ולמידת מכונה. לאחר מחקר מעמיק פיתחו בטובטק תוכנית מותאמת המבוססת על למידה עצמאית ומטרתה להכשיר את המשתתפים לתפקידים שונים במקצועות ההייטק. כיום "טובטק" מציעים:
*הכשרה מקצועית לאנשים עם מוגבלויות בתחום הדאטה ומסלול השמה
*העסקה בתחום במשרה חלקית שהיקפה מותאם ליכולת האישית של כל משתתף.
החזון של טובטק הוא לאפשר לכמה שיותר אנשים עם מוגבלות לממש את הפוטנציאל שלהם ולקחת חלק, לכן התוכניות לא רק מותאמות ומקוונות, הן גם מסובסדות. המשתתפים להם ניתן בית בטובטק הם בעלי מוגבלויות שונות – אוטיזם, נכות נפשית ונכות פיזית.

052-561-3244

raz@tovtech.org

Website

Facebook