Tutti

TuttiED הן תוכניות לימוד חינוכיות המשתלבות את 17 מטרות העל לפיתוח בר קיימא שבלב אג'נדת האום SDGs, עם מגוון דיסציפלינות מקצועיות בתחומים מגוונים.
התוכניות תוכננו בגישה פדגוגית ייחודית המקדמת את מיומנויות 2030 לחינוך מוטה עתיד.
חזון המיזם להוות את המרכז הבינתחומי הירוק בבאר שבע 2024 שינגיש מידע מתחומי דעת שונים במטרה לסייע למאמץ הגלובלי לשינוי תודעתי מכליל המקדם קיימות, בריאות וצמיחה כלכלית לכלל הא.נשים בקהילה. המיזם התקבל בספטמבר האחרון לענף מחקר ופיתוח של משרד החינוך המלווה ותומך ב MVP של המיזם המתקיים בבית הספר לשוויון דגניה בבאר שבע. התוכנית כוללת בין השאר, מוזיקה, טכנולוגיה, ציור, תיאטרון, קולינריה ופודטק.
מנטורים מובילים: יזם האימפקט רימון טובין, פרופ' חנן יניב פדגוג דיגיטלי.

054-559-1169

siamotuttiarcimboldi@gmail.com