תכנית הפרילנסרים

תוכנית הפרילנסרים

תוכנית הפרילנסרים התקיימה בשנת 2018 בשיתוף ג'וינט ישראל תבת ומעו"ף. בתוכנית השתתפו 17 בעלי מקצועות המעוניינים לצאת לדרך עצמאית ("פרילנסרים") ונתקלים באתגרים שונים.

התוכנית הציעה ליווי אינטגרטיבי מתמשך לפיתוח זהות עסקית, פיתוח כישורים רחבים והעלאת מסוגלות תעסוקתית בעולם העבודה העצמאי. כל זאת, במטרה ליצור פעילות עצמאית מצליחה. 

התוכנית הייתה בנויה משלושה שלבים:

  1. הכשרה – 3 חודשים של אימון קבוצתי.
  2. ליווי המשך – 6 חודשים של ליווי פרטני וקבוצתי.
  3. קהילה עסקית 

בתוכנית הושם דגש על שלוש אפיקי התפתחות: 

  • התפתחות אישית – פיתוח זהות מקצועית עצמאית.
  • התפתחות עסקית – פיתוח כישורים ומיומנויות עסקיות.
  • התפתחות קהילתית – פיתוח תחושת שייכות ומיומנויות להשתתפות בקהילה עסקית