קהילות עירוניות

ארץעיר מקדמת את חיי הקהילה בערים באמצעות הקמה וליווי של קהילות עירוניות – קבוצות מקומיות הפועלות להעשרת חיי הקהילה והתרבות ולקידום שינוי חברתי. הקהילות תורמות להגברת החוסן החברתי, לשימור אוכלוסיות מקומיות ולמשיכת תושבים נוספים.

Asset 207
קהילות ברשת
Asset 208
חברי קהילה
Asset 204
מוטבי פעילות
Asset 197
פרויקטים חברתיים
Asset 262
קהילות ליוונו עד כה

מהי קהילה עירונית?

קהילה עירונית היא קבוצה של תושבים, שבוחרת לנהל אורח חיים משותף, המפיג את הבדידות ואת הניכור העירוני.  קהילה עירונית מקיימת אורחות חיים משותפים: ארוחות בצוותא, חגיגת חגים משותפת או לימוד יחד, וכן חולקת ערכים משותפים. אך מעבר ליתרונות של הערבות ההדדית והחיבור בין חברי הקהילה, לקהילה עירונית יש יתרון נוסף.

קהילות עירוניות – הכח לייצר שינוי ולהשפיע על המרחב

לקהילה עירונית יש כח להשפיע על המרחב העירוני ולחולל בו שינוי. זאת באמצעות עשייה חברתית, הקמת מיזמים חברתיים בתחומי החינוך, התרבות, הפנאי ועוד, והשפעה על מדיניות העיר והעיריה. אנחנו בארץעיר מלווים ומסייעים לקהילות עירוניות, המשפיעות על הסביבה בה הם חיים באמצעות פעולה מלמטה (Grassroots).

רשת קהילות מגוונת ופלורליסטית

רשת הקהילות של ארץעיר כוללות בני מקום ושאינם בני מקום, רווקים, זוגות ומשפחות צעירות,  יהודים, מוסלמים, ונוצרים, חילונים ודתיים, צברים ועולים. מטרת הקמת הרשת הנה יצירת שותפות ארצית שתאפשר מינוף של עשיית הקהילות באמצעות הנגשת משאבים ויצירת הזדמנויות לשיתופי פעולה פנימיים וחיצוניים.

מפגשים בין קהילתיים

ייצוג הקהילה בפני גורמים שונים

ליווי בשיווק ובגיוס משאבים

תשתית ארגונית ומשפטית

בניית תשתית קהילתית

פיתוח מיזמים עיסקיים וחברתיים

סיוע ברישות מקומי

סגירת תפריט